Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Orchis mascula ssp. signifera

Orchis mascula ssp. signifera

Vstavač mužský znamenaný - ČR -  C2 silně ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Orchis mascula ssp. speciosa

Vstavač mužský poznačený
D–Prächtiges Knabenkraut
E–Early Purple Orchid
Velikost: (15–) 25–50 (–60) cm
Doba květu: V–VI (v horách ještě začátek VII)
Popis:
    Hlízy poměrně velké, kulovité až vejčité. Listy podlouhle kopinaté, špičaté, nejširší v 1/2–2/3 délky, 7–22 × 15–32 mm velké, horní malé. Báze především dolních listů a přilehlé části lodyhy zpravidla jemně červenohnědě tečkované nebo čárkované, někdy skvrny slité v souvislé zbarvení. Květenství husté, až 20 cm dlouhé. Květy velké, světle nachové, růžové nebo zřídka i bílé. Listeny blanité, nafialovělé, zdéli semeníku. Okvětní lístky nápadně velmi dlouze zašpičatělé, nepravidelně zprohýbané, vnější postranní rovnovážně do stran  rozestálé, často úzkou a dlouhou špičkou ven zahnuté, tmavě tečkované, 12–15(–20) mm dlouhé, vnitřní skloněné, asi o 1/3 kratší vnějších. Pysk ostruhatý, trojlaločný, nachově skvrnitý, delší než ostruha, přibližně do 1/2 členěný, postranní úkrojky široké, vroubkované, prostřední úkrojek pysku zdéli až 2x delší postranních. Ostruha světle červenofialová, válcovitá, na konci poněkud rozšířená, tupá, vzhůru směřující až téměř vodorovná, 1,1–1,3 cm dlouhá.
Stanoviště:
    Louky, pastviny, křovinaté stráně, nivy, ojediněle i světlé lesy.  
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba

Orchidea klub Brno