Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis

Švihlík krutiklas - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Spiranthes spiralis

Pokrut jesenný
D–Herbst Drehwurz
E–Autumn Lady´s Tresses Orchid
Velikost: 7–25 (–35) cm
Doba květu: VIII (konec) –X (začátek)
Popis:
    Hlízy nejčastěji 2 (1–3), řepovité, tupě špičaté. Přízemní listy vejčitě kopinaté, modravě sivozelené, 1,2–2,5 cm dlouhé a 7–11 mm široké, lodyžní šupinatě pochvovité. Přízemní růžice letošních rostlin v době květu již odumřelé, vyvinuté přízemní listy v růžici mimo kvetoucí lodyhu jsou přezimující listy květonosné lodyhy v příštím roce. Květenství husté, úzké, až 10 cm dlouhé, jednostranné, šroubovitě stočené, listeny delší než semeník. Květy drobné, bílé, okvětní lístky k sobě skloněné, 3–4 mm dlouhé. Pysk bezostružný, téměř stejně dlouhý jako ostatní okvětní lístky, bílý, uprostřed zelený, na okrajích zvlněný.
Stanoviště:
    Suché pastviny, chudé louky i vlhčí rašelinné louky od nižších poloh až do horského stupně.   
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Vašek Koláček


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek
Orchidea klub Brno