Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Pseudorchis albida

Pseudorchis albida

Běloprstka bělavá - ČR - C2 silně ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Pseudorchis albida

Bieloprst belavý
D–Weisszüngel
E–Small White Orchid
Velikost: 10–30 (–40) cm
Doba květu: VI–VIII
Popis:
    Hlízy dělené až k bázi v dlouhé úkrojky. Dolní listy (2–4) obvejčité až kopinatě podlouhlé, do 8 cm dlouhé, horní malé, listenovité. Květenství husté, úzce válcovité, 2–12 cm dlouhé, listeny vejčitě kopinaté, zdéli nebo o málo delší semeníků. Květy velmi drobné, bílé nebo nažloutlé, vnější okvětní lístky asi 3 mm dlouhé. Pysk ostruhatý, trojlaločný, ± stejně dlouhý jako ostatní okvětní lístky. Ostruha tupá, dolů skloněná, zdéli 1/3–1/2 semeníku.
Stanoviště:
    Louky, vřesoviště, horské nivy, jen od horského do niválního stupně.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek
Orchidea klub Brno