Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Malaxis monophyllos

Malaxis monophyllos

Měkčilka jednolistá - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Malaxis monophyllos

Trčníček jednolistý
D–Kleinblütiges Einblatt
E–Adder´s Mouth Orchid
Velikost: 7–30 (–55) cm
Doba květu: VI–VII (v horách ještě i VIII)
Popis:
    Drobná rostlina se zploštělými hlízami. List nejčastěji jen jeden (jen mohutné exempláře mají 2, vzácně i 3), při bázi lodyhy, eliptičný, až podlouhle vejčitý, vzpřímený. Květenství řídké, úzce válcovité, až 15 cm dlouhé, listeny kopinaté, velmi kratičké. Květy velmi drobné, žlutozelené, s okvětními lístky rozestálými, žlutavými, do 3 mm dlouhými, úzce čárkovitými. Pysk bezostružný, v horní části květu, vzhůru směřující, nedělený, vejčitý, náhle zašpičatělý, v ústí ouškatý.
Stanoviště:
    Slatinné louky, olšiny, okraje lesů a lesních cest od pahorkatiny do subalpinského stupně.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek
Orchidea klub Brno