Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Limodorum abortivum

Limodorum abortivum

Hnědenec zvrhlý - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Limodorum abortivum

Modruška pošvatá
D–Violetter Dingel
E–Violet Limodore
Velikost: 20–60 (–85) cm
Doba květu: V–VII
Popis:
    Nezelená, celá ocelově modrá až šedě fialová rostlina se silným, velmi hluboko v půdě uloženým oddenkem. Lodyha přímá, silná, u báze až 1,3 mm v průměru. Listy zakrnělé, šupinovité, sivě fialové až hnědé, kopinaté, zcela objímavé (k lodyze přitisklé). Květenství řídké, 6–20květé, do 30 cm dlouhé, listeny vejčitě kopinaté, fialové, zdéli nebo delší než květy, horní někdy bezkvěté. Květy velké, fialové, tmavě žilkované, s okvětními lístky okolo 2 cm velkými. Pysk ostruhatý 15–17 mm dlouhý, nezřetelně rozlišený v hypochil a epichil. Ostruha tenká, až 2 cm dlouhá, světle fialová až bílá, svislá, mírně kupředu zahnutá.
Stanoviště:
    Světlé lesy, křoviny a lesostepi od nížin do podhůří, avšak jen v nejteplejších oblastech.
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek


(c) Filip Jelínek
Orchidea klub Brno