Home > Orchideje v ČR > Fotografie orchidejí > Himantoglossum adriaticum

Himantoglossum adriaticum

Jazýček jaderský - ČR - C1 kriticky ohrožený

Oficiální název dle World Checklist of Selected Plant Families (Kew): Himantoglossum adriaticum

Jazýčkovec jadranský
D–Adriatische Riemenzunge
E–Adriatic Lizard Orchid
Velikost: 40–75 cm
Doba květu: V–VII
Popis:
    Hlízy vejčité, ojediněle kulovité. Listy (6) 8–10 (12), podlouhle vejčité, sivozelené, dolní až 18 × 1,8–3,3 cm velké (v době květu již částečně suché), v horní části rostliny menší, dlouze zašpičatělé. Květenství řídké, (10) 15–25 (45) cm dlouhé, složené z (9) 15–25 (45) květů, listeny kopinaté, zdéli semeníku nebo delší. Květy velké, velmi nápadné, šedozelené, nachově tečkované nebo čárkované, pysk (vzácně celé květy) nezřídka téměř celý nachový. Okvětní lístky skloněny v uzavřenou přilbu, vnější 9–10 mm dlouhé, vnitřní kratší, 2–3 žilné. Pysk 5–7 cm dlouhý, hluboce trojlaločný, postranní laloky 14–20 mm dlouhé, prostřední okolo 5 cm dlouhý, šroubovitě stočený, na konci rozeklaný hluboce ve 2 čárkovité cípy (10) 13–16 (18) mm dlouhé. Ostruha válcovitá, na konci tupá, 2,5–4 mm dlouhá.
Stanoviště:
    Výslunné travnaté stráně, křoviny, lesostepi a světlé listnaté lesy do nížin do podhůří, jen na vápnitém podkladu. 
Rozšíření: CZ, SK


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Vladimír Nejeschleba


(c) Filip Jelínek
Orchidea klub Brno